Adatvédelmi tájékoztató

a cegesruha.hu látogatói számára

Nálunk nem csak a céges ruháid, de az adataid is biztonságban vannak.

Ingyenes szállítás 30.000 Ft feletti rendelés esetén!

Akom-Press Hungary Kft. adatvédelmi tájékoztató – website: cegesruha.hu

Ez az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy a website használata során milyen személyes adatokat kezelünk Önről, mint érintettről. Az adatkezelés során mi adatkezelőként működünk, és törvény általi kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kik vagyunk mi, milyen adatokat és milyen célból kezelünk, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatvédelmi tájékoztatónk megfelel a GDPR és az Infotv. elvárásainak, amelyekről bővebben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben („Infotv.”, 2011. évi CXII.) és a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR rendelet”)-ben tájékozódhat. Számunkra fontos, az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése, ezért saját belső Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezünk, ez alapján készült el jelen adatvédelmi tájékoztatónk is. Adatvédelmi tájékoztatónk aktuális változata elérhető weboldalunk láblécéből, a cegesruha.hu/adatvedelmi-tajekoztato webhelyen, valamint nyomtatott változatban az alábbi címen.

Kik vagyunk mi?

Mi az Akom-Press Hungary Kft. (képviseli: Szántó Rozi , Cg. 01-09-370672 adószám:27990272-2-43) vagyunk. Címünk (1095.Budapest Soroksári út 48.)

Ön a következő módon léphet velünk kapcsolatba: postai úton, emailben a(z) (info@cegesruha.hu) címen, telefonon pedig a ((+36) 30/439 7799) számon vagy személyesen 1095.Budapest Soroksári út 48.1. címünkön. A vonatkozó szabályozások szerint nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt (DPO) kineveznünk, ezért személyes adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatban az elérhetőségeink valamelyikén tud érdeklődni ezzel kapcsolatban.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

 1. A weboldal használata kapcsán
 2. Ingyenes visszahívást kérek funkciónál
 3. Árajánlatkérés során

További információk

 1. A weboldal használata kapcsán kezelt adatok

Amikor Ön weboldalunkat böngészi, szolgáltatásainkat tekinti meg, mindeközben többféle sütit (cookie) alkalmazunk. A sütik olyan, a szerverünk által az Ön számítógépén elhelyezett rövid, számítógépek által értelmezhető fájlok, amelyek segítenek a szerverünkön futó programoknak és az Ön böngészőjének abban, hogy Ön könnyebben tudja használni weboldalunkat.

A sütik egy része azért szükséges, hogy a website-unk működőképes legyen, ezek létrehozása és az Ön számítógépén való elhelyezése előtt nem kérünk beleegyezést. Ezek a következők:

SÜTI NEVE CÉLJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
PHPSESSID weboldal működése lejárata a munkafolyamat vége

Az általunk használt sütiken túl igénybe vesszük külső vállalatok (harmadik személyek) szolgáltatásait is, amelyek szintén sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén, ezekhez az Ön hozzájárulását, beleegyezését kérjük. Ezek a következők:

SÜTI NEVE CÉLJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
GPS marketing adatgyűjtés lejárata: 1 nap
IDE marketing adatgyűjtés lejárata: 1 év
PREF marketing adatgyűjtés lejárata: 8 hónap
test_cookie marketing adatgyűjtés lejárata: 1 nap
VISITOR_INFO1_LIVE marketing adatgyűjtés lejárata: 179 nap
YSC marketing adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége
yt-remote-cast-installed marketing adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége
yt-remote-connected-devices marketing adatgyűjtés lejárata: megmaradó
yt-remote-device-id marketing adatgyűjtés lejárata: megmaradó
yt-remote-fast-check-period marketing adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége
yt-remote-session-app marketing adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége
yt-remote-session-name marketing adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége
_mcnc statisztikai adatgyűjtés lejárata: 1 nap

Amennyiben további információra kíváncsi arról, hogyan használjuk a sütiket, kérem, érdeklődjön a fenti elérhetőségek valamelyikén.

 1. “Ingyenes visszahívást kérek” funkciónál kezelt adatok

Az Ön által indított ingyenes visszahívást kérek funkció során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük Önről, az alábbi célokkal:

Email az Önnel való kapcsolattartás
Név az Ön azonosítása
Telefon az Önnel való kapcsolattartás

Ezeket az adatokat az Ön visszahívásával kapcsolatban használjuk, szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 1. A weboldalról indított “Ajánlatkérés” során kezelt személyes adatok

Az Ön által egyszeri üzenetben írt ajánlatkérés során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

Email az Önnel való kapcsolattartás, ajánlatadás
Cégnév céges munkaruhához, megadása opcionális
Az Ön neve az Ön beazonosítása
Telefon az Önnel való kapcsolattartás, ajánlatadás

Ezeket az adatokat az Ön kérésének, kérdésének megválaszolására, az Ön visszahívására használjuk szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

Kik kezelik az adataimat?

Az Ön adatait munkatársaink kezelik, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Hogyan kezeljük a böngészőben beállítható Do Not Track (nyomkövetés tiltása) jelzésket?

Weboldalunk fejlesztése és működtetése során figyelembe vesszük az Ön rendszerétől érkező Do Not Track beállításokat.

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Weboldalunkon rendszeresen használunk sérülékenység vizsgáló rendszert.

Weboldalunkon alkalmazásszintű tűzfalat használunk.

Weboldalunkon rendszeren használunk kártevő kereső rendszert.

Az Ön személyes adatait tűzfallal védett hálózaton tároljuk, amelyet hozzáférés szabályozó rendszerrel egészítettünk ki, így csak azok férhetnek hozzá munkatársaink közül, akinek erre munkaköréből adódóan lehetőséget adtunk. A weboldalhoz való általános hozzáférést és adatbekérést SSL kulccsal és technológiával védett kapcsolaton keresztül lehet megtenni.

Adatátadás harmadik fél részére

Mi nem adjuk el és nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és semmilyen más módon sem bocsájtjuk azokat harmadik fél részére az Ön tudta nélkül.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását alapvetően mi látjuk el. Az adatfeldolgozás kapcsán kiszervezett feladatokhoz az I. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó partnereket használjuk. Az adatfeldolgozó partnereink listáját, és a kezelt adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ön számára az adatkezelés megkezdése előtt elérhetővé tesszük törvényi kötelezettségeinknek megfelelően. Az adatfeldolgozók felé átadott adatokért, illetve az adatfeldolgozók tevékenységéért mi felelünk.

Törvényi kötelezettségeink teljesítése során a szabályozásokban elvárt szervezetek és hatóságok törvényi felhatalmazás esetén betekintést nyerhetnek üzletmenetünkbe, így ennek kapcsán az Ön adataiba is.

Statisztikai és elemzési okokból az Ön adatait csak anonimizált, – így személyes jellegétől megfosztott -, Önhöz már semmilyen módon nem kapcsolható formában felhasználhatjuk. Velünk szerződésben lévő harmadik felek részére, az anonimizált adatokat viselkedés elemzésre átadhatjuk. 

Hogyan bánunk a gyermekek adataival?

Üzleti működésünk során nem végzünk szolgáltatásokat gyermekek számára.

Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján az Ön jogai a következők:

 • tájékoztatás joga
 • helyesbítés joga
 • törléshez való jog
 • az “elfeledtetéshez való” jog
 • az adatok zárolásához/korlátozásához való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • bírósághoz forduláshoz való jog
 • hatósághoz fordulás joga

Az Ön egyes jogainak részletes meghatározásai, korlátai belső Adatvédelmi Szabályzatunkban kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről?

Tájékoztatás kérését, valamint egyéb jogainak gyakorlását – ha azt jogi szabályozás nem zárja ki – a info@cegesruha.hu email címre, vagy a fent megjelölt más elérhetőségeinkre küldött nyilatkozattal teheti meg. A megkapott nyilatkozatokat és kérdéseket, kéréseket a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 20 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk, valamint megtesszük a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, az Adatvédelmi Szabályzatunkban, valamint a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jogom megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön a következő helyre fordulhat:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75.

Tel: +36 (1) 457-7100

Fax: +36 (1) 356-5520

e-mail: info@nmhh.hu

Ön, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, mi, mint adatkezelők vagyunk kötelesek bizonyítani.

Amennyiben, mi, mint adatkezelők az Ön személyes adatait jogellenesen kezeljük, vagy megszegjük az adatbiztonság követelményeit és így az Ön személyiségi jogait megsértjük, Ön sérelemdíjat követelhet tőlünk.

Egyéb információk

Kijelentjük, hogy Adatkezelési Tájékoztatónkat az időközben módosuló jogszabályi háttér, valamint belső szabályzataink változásával összehangoljuk, ezért a megváltoztatására a jogot fenntartjuk.

Kelt: 2019.03.18.

Szántó Rozi

 1. melléklet — Az Akom-Press Hungary Kft.  által igénybevett adatfeldolgozók listája, elérhetőségeik és az általuk végzett adatfeldolgozás rövid leírása

Könyvelő – pénzügyi és számviteli folyamatok adminisztrálása (Simon Etelka simon.e@kontomat.hu)

Számlázó program – számlázással kapcsolatos on-line szolgáltatás (szamlazz.hu)

Tárhelyszolgáltató – adattárolás, szerverhosting (elin.hu)

Futárszolgálat – csomagok kiszállítása, logisztikája (Magyar Posta, GLS Mo.)

Ingyenes visszahívás

Kérd ingyenes árajánlatunkat!

Hívd a +36-30/185-5388-as telefonszámunkat vagy add meg sajátodat és kollégánk 1 órán belül ingyenesen visszahív!

Kérhetsz egy ingyenes konzultációt, termékbemutatót is! Munkatársunk személyesen felkeres egy előre megbeszélt időpontban!

Akikkel együtt dolgozunk

Vásárlói vélemények

© Copyright Webdesign: Webmaister - Cegesruha.hu - Minden jog fenntartva! - Adatvédelmi tájékoztató